coachpartner
Kvinne og leder

Stressmestring

Indre motivasjon og selvledelse

Referanser


Stressmestring – få balanse


Ta styringen i eget liv og oppretthold din energibalanse på jobb og privat!

Når ledere og medarbeidere mestrer stress gjør det en forskjell i din bedrift!

Ønsker du og dine medarbeidere
• å ha en bedre kontroll over hverdagen, jobben og livet?
• å takle stress bedre som leder eller medarbeider?
• å bli tydeligere og lettere kunne sette grenser?
• å bli bedre på selvledelse og vite hva som egentlig er viktig?
• å kommuniserer bedre med deg selv og andre?
• å fokusere på hva som er viktig av mål og valg?
• å fokusere på det som motiverer og inspirerer?Da vil stressmestring bidra til å finne de gode løsningene.
Fasilitatoren/Coachen vil være din ”katalysator” som hjelper deg å finne ut hva som virkelig er viktig for deg for at du skal glede deg til å gå på jobb, trives med det du gjør og utføre en god jobb? Det handler om å få økt bevissthet om hva som er viktig for deg, lytte til deg selv -stole på det og gjøre valg som fører deg i riktig retning.

Overordnet mål:
Øke forståelse for hvordan ta kontroll og håndtere stress på en mer hensiktsmessig måte, både for seg selv og for omgivelsene. Oppnå økte ferdigheter i å håndtere hektiske hverdager og styre perioder med mye stress på en konstruktiv måte.

For å oppnå et godt resultat har vi fokus på:

• Hvordan vil jeg ha det?
-Ønsket situasjon
-Fokus på hva jeg ønsker – fremfor hva jeg ikke ønsker
-Konkrete mål og handlingsplan

• Nå-situasjon – Min opplevelse av hvor skoen trykker?
- Hvor kan jeg jobbe mer hensiktsmessig – kartlegge områder – få oversikt
-Hvor begynner jeg?
-Ytre og indre stress – bli bevisst hva stress er og eget reaksjonsmønster på stress.

• Hvordan kan jeg redusere stress og ta kontroll?
-Hva er hensiktsmessig kontroll for meg?
-Hvordan prioritere – om å ta valg
- Styrke evnen til å være løsningsfokusert
-Selvfølelse og selvrespekt
-Hva får jeg energi av og hva gjør meg glad?
-Selvledelse - ledelse av egen væremåte, ledelse av egne tanker og følelser, ledelse av indre belønning
- Bli mer tydelig og sette grenser?
-Fokus på det som er positivt – det jeg får til og de gode opplevelsene
-Hva kan evt. hindre meg og hvordan endre det?

• Hva er beviset og hvordan feire meg selv?

Gjennomføringsform: Foredrag og/eller workshop 1-3 dager

Ta kontakt med Margaret på epost eller tlf. 909 535 35 for mer info om foredragene, så finner vi det som passer for din bedrift.

CoachPartner
tilbyr:

• Utviklings-
  prosesser for   ledere, team og   medarbeidere

• Kulturbygging for    bedrifter

• Foredrag

• Workshop/kurs

• Coaching for
  individ og team


Kontaktinfo:
CoachPartner
Adresse:
Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar

tel. 90 95 35 35
E-mail


Påmelding Nyhetsbrev
Skriv inn din email:

CoachPartner, orgnr. NO987 621 095 MVA
Adresse: Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar
tel. 90 95 35 35
E-post
Om oss  |   Coaching/NLP  |  B2B Prosesser  | Foredrag | Workshop/Kurs |   Kontakt  |  Sitemap