coachpartner
Arbeidsglød og livsglede

Kommunikasjon & motivasjon

Referanser


Arbeidsglød og livsglede


Ta styringen i eget liv! – om å mestre stressKjører du bil, sitter du i førersetet – ikke ved siden eller bak. Ved å sitte i førersetet tar du kontroll, det samme gjelder i eget liv – enten det er jobb eller privat. Det handler om å ta eierskap og ansvar for eget liv og egen utvikling. Bli bevisst det som er viktig for at du skal trives på jobb og i livet ditt. Ta på alvor det som gir deg arbeidsglød og livsglede?

Stadig flere føler seg presset i en hektisk jobbhverdag med stadig økte krav til høyt tempo og store krav til å levere – alt er like viktig, ofte med korte tidsfrister og knappe ressurser. Vi er berørt av omorganiseringer som krever store endringer og i flere tilfeller endring av jobb, status m.m. Mange opplever frykt for å miste kontrollen – ikke levere godt nok - ikke strekke til, noe som i seg selv er en betydelig stressfaktor. I tillegg stiller vi store krav til oss selv om hva vi skal mestre både i jobb og i fritiden.

I mange situasjoner er det den enkeltes stressmestring som er viktig. Det handler om å ta styringen i eget liv. I andre situasjoner er det samspillet mellom organisasjonen og den enkelte, jobbinnhold og arbeidsmiljø som skaper stress. Sjansen er stor for å miste både motivasjon og glede. Resultatet blir ofte redusert livskvalitet og arbeidsglede - og innsatsen blir deretter. For mange ender det med sykemelding og fravær fra jobben i lange perioder. Dette påvirker arbeidssituasjonen for andre og resultatet i bedriften.

For at du og dine medarbeidere skal lykkes har vi fokus på:

• Målet - hvordan vil vi ha det og hva er mest hensiktsmessig for å nå målet?

• Negativt og positivt stress - hva gjør det med oss?

• Ta kontroll - Hvordan redusere stress og ta kontroll?
- Selvledelse – hva kan jeg gjøre og hvordan?
- Samspill mellom individ og organisasjon
- Jobbinnhold og arbeidsmiljø
- Det handler om å være raus med oss selv og feire det vi får til.


Ta kontakt med Margaret på epost eller tlf. 909 535 35 så finner vi ut av hva som passer best for deg og din bedrift.

CoachPartner
tilbyr:

• Utviklings-
  prosesser for   ledere, team og   medarbeidere

• Kulturbygging for    bedrifter

• Foredrag

• Workshop/kurs

• Coaching for
  individ og team


Kontaktinfo:
CoachPartner
Adresse:
Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar

tel. 90 95 35 35
E-mail


Påmelding Nyhetsbrev
Skriv inn din email:

CoachPartner, orgnr. NO987 621 095 MVA
Adresse: Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar
tel. 90 95 35 35
E-post
Om oss  |   Coaching/NLP  |  B2B Prosesser  | Foredrag | Workshop/Kurs |   Kontakt  |  Sitemap