coachpartner
Coachingområder

NLP-Pedagogikk og fundament

Hva er NLP?

Coaching som metodikk

Hva er coaching?

Etiske retningslinjer


Hva er NLP?


Neuro Lingvistisk Programmering NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering og er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer.

• Neuro – fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser: syn, lukt, smak, hørsel og berøring/følelser.

• Lingvistikk – fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord, og ord gir resonans.

• Programmering – fordi vi er påvirket av tidligere opplevelser og erfaringer som fører til at vi har en tillært måte å reagere på, et mønster som gjentar seg og utløses enten vi vil eller ikke (programmering). Gjennom NLP blir vi bevisst våre uhensiktsmessige mønstere, slik at vi kan velge mer sunne og hensiktsmessige mønstre for oss selv og omgivelsene.NLP er positiv psykologi - som hjelper deg til å endre uhensiktsmessige tanke- og atferdsmønstre til å bli positive og konstruktive handlinger. Vha NLPs kommunikasjonsmodell lærer vi å reagere og samhandle med andre på en mer hensiktsmessig måte.

Forskning viser at mennesker som lykkes, bruker sansene (Nevro)og ser for seg positive bilder, stemmer og følelser for å skape attraktive mål. Sammen med positiv kommunikasjon og motivering (Lingvistisk) er det utviklet effektfulle teknikker for å skape nye tankemønstre (Programmering)

Fokuset er rettet mot hvordan du kan få frem de beste ressursene i deg selv og hos andre. Den kunnskapen du tilegner deg om din og andres atferd, hjelper deg frem mot dine egne mål og drømmer på en effektiv og inspirerende måte.

Styrken ved NLP er at den er tilgjengelig, lettfattelig og kan brukes av alle på en eller annen måte. NLP anvendes internasjonalt bl.a. innenfor lederutvikling, teambuilding, identitesbygging, sport, salg, business, helsearbeid, undervisning mm.

Hva er Neuro-Semtantikk?
Nevro-Semantikk bygger på NLP og er læren om hvordan vi skaper mening ut fra våre erfaringer og opplevelser (semantikk = mening), og hvordan dette påvirker vår tankegang og sanseapparat (nevro).

Vi styrer hva vi tenker og føler, både i positiv og negativ retning. I Nevro-Sematikk er vi opptatt av hvordan vi reflekterer og tenker om våre erfaringer. Hva vi tenker om oss selv og andre, og det vi opplever blir helt avgjørende for vår livskvalitet, og hvordan vi møter den verden vi lever i. I stedet for å bli ofre for våre egne tankemønstre, kan vi snu på flisa og selv velge hvordan vi vil oppleve livet og med hvilke briller vi ønsker å se verden med.

Nevro-Semantikk gir oss nye og kraftfulle verktøy til egenutvikling - både privat og i jobbsammenheng. Vi lærer våre egne og andres indre drivkrefter å kjenne på en helt ny og unik måte. Nevro-Semantikk gir oss muligheten til å danne nye overbevisninger og holdninger som blir integrert i hele vår væremåte og gir oss energien som gjør at vi oppnår våre mål og drømmer.

Les mer om NLP her


CoachPartner
tilbyr:

• Utviklings-
  prosesser for   ledere, team og   medarbeidere

• Kulturbygging for    bedrifter

• Foredrag

• Workshop/kurs

• Coaching for
  individ og team


Kontaktinfo:
CoachPartner
Adresse:
Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar

tel. 90 95 35 35
E-mail


Påmelding Nyhetsbrev
Skriv inn din email:

CoachPartner, orgnr. NO987 621 095 MVA
Adresse: Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar
tel. 90 95 35 35
E-post
Om oss  |   Coaching/NLP  |  B2B Prosesser  | Foredrag | Workshop/Kurs |   Kontakt  |  Sitemap