coachpartner
Coachingområder

NLP-Pedagogikk og fundament

Hva er NLP?

Coaching som metodikk

Hva er coaching?

Etiske retningslinjer


Hva er coaching?


Coaching er en dynamisk, positiv og målrettet utviklingsprosess mellom coach og kunde/coachee.
Coaching fokuserer på nåsituasjonen, aktiv handling og fremtid.
Coaching er en metode som bidrar til at kunden/coacheen selv finner frem til sine egne behov og dermed selv eier løsningen. Fokuset er på kunden/coacheen, og Coachen fungerer som en katalysator og sparringspartner. Dette innebærer at kunden/coacheen selv handler aktivt og finner frem til egne ressurser for å nå sine mål.


Coaching bidrar til å muliggjøre ny læring, utvikling og    prestasjon.

Coaching benyttes kun til positive formål.

Coaching innebærer alltid å søke kundens/coacheens    beste.

Coaching er å muliggjøre ny læring, utvikling og prestasjoner. Coaching benyttes kun til positive formål. En coach skal alltid søke kundens beste. Coaching er ikke rådgivning, mentoring, terapi eller konsulenttjeneste.

Hvorfor bruke coaching som metodikk?
Coaching har til hensikt å skape større bevissthet i forhold til egne behov og verdier. Coaching bidrar til at kunden frigjør egne ressurser, forbedrer sine prestasjoner, utvikler egen livskvalitet og realisere de ønsker og mål som vedkommende har i jobb eller privat.

Hvordan jobber vi med coaching?
Coaching består av samtaler, øvelser og oppgaver. Måten coachen arbeider på, bl.a. gjennom å stille de riktige spørsmålene, vil utfordre kunden til å tenke på andre måter og finne nye muligheter. Coachingsamtalens innhold kan dekke temaer av både yrkesmessig, faglig og personlig art. Det er alltid kunden som bestemmer hvilke temaer som skal tas opp. Coachen vil hele tiden forsøke å utfordre slik at kunden får nye perspektiver og blir inspirert til å se flere sider og muligheter ved en situasjonen. Coachen sørger for at kunden er i en positiv prosess som gir konkrete positive resultater.

Partene i en coaching har et felles ansvar for at relasjonen dem imellom har den tillit, ærlighet, respekt og engasjement som skal til for å få et best mulig utbytte for kunden. Begge parter har ansvar for å yte sitt beste i arbeidet mot kundens ønskede resultater.

For å oppnå raskere og enda bedre resultater med coaching som metodikk, benyttes NLP Neuro Lingvistisk Programmering og Nevrosemantikk som verktøy og pedagogisk fundament.

Les mer om NLP her

Oversikt over ansvarsfordelingen og fokuset hos partene i en coachingprosess:
 
Ansvar og fokus-områder i Coaching: Coach Coachee (den som blir coachet)
     
Hensikt: Frigjøre coachees potensial ift hans mål med coachingen. Formålet er å skape varig, positiv forandring og vekst. Ønske om et godt harmonisk liv innenfor viktige områder som jobb, familie, fritid, forhold mm. Finne sin indre motivasjon/ verdier, ønske om å utvikle seg og vokse som menneske, videreutvikle evner og ferdigheter mm.
Forhold mellom partene: Likeverdig, støttende og frivillig. Likeverdig og frivillig (derav navnet coachee).
Mål: Gjennom fokus på muligheter, ressurser, verdier, læring og resultater skape innsikt og bevisstgjøring som gir grunnlag for handlinger til å nå coacheens mål. Nå mål, drømmer, utvikling/vekst, selvrealisering, atferdsendring, oppnå balanse, bevisstgjøring, forbedre kommunikasjonsferdigheter, konfliktløsning, hjelp til veivalg mm.
Utviklingsprosess: Ansvar for oppfølging og fremdrift vha av metoder og teknikker. Ansvarliggjøre coacheen for egen utvikling. Positiv forpliktelse for egen utvikling/vekst og gjennomføring av avtalte øvelser og trening.
Hovedfokus: Nåtid og fremtid
• hva er nåsituasjonen?
• hvordan vil du ha det i fremtiden ?
• hva er målet ditt?
• hvorfor vil du ha akkurat det målet?
• hvordan kommer du dit?
• ev. hva stopper deg?
• hvilke hindre dukker ev. opp underveis?
• hva er beviset ditt for å ha nådd målet?
• hvordan vet du at du er i målet?
Fremtidsrettet for å lære/oppdage å se muligheter, gjøre forbedringer, finne motivasjon, egne svar mening og måloppnåelse.
Form: Dynamisk og aktivt samspill/ sparringspartner. Utfordrer coachee spesielt på "hvordan Aktivt samspill som også bidrar til å gi Coachen ny innsikt og lærdom.
Tidsramme: Avtalt tidsramme med krav til resultater og måloppnåelse (4-6 mnd). Avtalt tidsramme med krav til resultater (3-6 mnd).


CoachPartner
tilbyr:

• Utviklings-
  prosesser for   ledere, team og   medarbeidere

• Kulturbygging for    bedrifter

• Foredrag

• Workshop/kurs

• Coaching for
  individ og team


Kontaktinfo:
CoachPartner
Adresse:
Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar

tel. 90 95 35 35
E-mail


Påmelding Nyhetsbrev
Skriv inn din email:

CoachPartner, orgnr. NO987 621 095 MVA
Adresse: Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar
tel. 90 95 35 35
E-post
Om oss  |   Coaching/NLP  |  B2B Prosesser  | Foredrag | Workshop/Kurs |   Kontakt  |  Sitemap