coachpartner
Coachingområder

NLP-Pedagogikk og fundament

Hva er NLP?

Coaching som metodikk

Hva er coaching?

Etiske retningslinjer


Coachingområder


LedercoachingVil du
• utvikle deg som leder og finne din lederrolle?
• bli tydeligere som leder?
• kommunisere bedre med dine medarbeidere?
• få bedre gjennomslag for dine forslag?
• ha større balanse mellom jobb og privatlivet
• bli bedre til å prioritere og å ta valg
• bli bedre til å ta beslutninger
• bli bedre til å håndtere konflikter?
• bli tryggere på hvorfor nettopp du skal være leder

Da kan du med stor fordel benytte vår ledercoaching som har fokus at du som leder skal skal lykkes. Coachen vil være din ”katalysator” som hjelper deg å finne ut hva som virkelig er viktig for deg for at du skal bli tydeligere som leder, glede deg til å gå på jobb, trives med det du gjør og utføre en god jobb? Det handler om å få økt bevissthet om hva du ønsker, hvilken leder vil du være, hvordan skal det være synlig for andre, tørre å lytte til deg selv - stole på det og gjøre valg som fører deg i riktig retning.

Overordnet mål: Bevisstgjøring av egen lederrolle, ønsker og behov for å bli den gode lederen jeg ønsker å være.

For at du skal lykkes har vi fokus på:
• Hva ønsker jeg som leder hva er mitt mål?
• Nåsituasjon – hvor trykker skoen? - Hvor kan jeg jobbe mer hensiktsmessig – kartlegge områder – få oversikt - konkrete og gode mål – hvor begynner jeg?
• Hvem er jeg som leder – min identitet?
• Hvorfor - hva er min motivasjon for å være leder?
• Hvilke ressurser og styrke har jeg som gjør at jeg kan lykkes?
• Hva hindrer meg og hvordan kan jeg løse det?
• Hva er min lederstil og hva trenger jeg for å gjøre en god jobb som leder?
• Hvordan kan jeg bli mer av den gode lederen jeg ønsker å være - om å ta ansvar og eierskap til egen utvikling?
• Hvordan kan jeg bli enda bedre til å kommunisere tydelig og respektfullt med mine medarbeidere og evt. mine overordnede.
• Hvordan bruke selvledelse for å oppnå gode resultater? - Ledelse av egen væremåte - Ledelse av egne tanker og følelser. Snu negative tankemønstre til positive og konstruktive. - Ledelse av indre belønning
• Hvordan bruke den coachende lederstilen for å oppnå bedre kommunikasjon og resultater.
• Plan, hvordan gjennomføre og hva er beviset?

NB! Dette coachingforløpet tilbys også som skreddersøm spesielt for kvinnelige ledere.

Form: 1:1 coaching med bevisstgjørende spørsmål, øvelser, oppgaver, hjemmelekser
Varighet: 10 ganger à 1,5 time over 4-6 mnd. Kan utvides ved behov. Gratis prøvetime.

Karrierecoaching

Ønsker du at medarbeiderne i bedriften skal ta ansvar for egen yrkesrolle og jobbfremtid?

Er firmaet/bedriften i en endrings- og utviklingsprosess?
- med innskrenkninger og oppsigelser
- med endringer av arbeidsoppgaver, ansvar og roller
- trenger noen videreutvikling i jobben, men er usikker på hva og hvordan?
- ønsker du og dine medarbeidere og lykkes og trenger hjelp til å finne riktig fokus?

Hva med å benytte karrierecoaching for å få best mulig resultat?
Coachen er ”katalysatoren” som hjelper til å finne ut hva som virkelig er viktig for den enkelte. Det handler om å få økt bevissthet om hva den enkelte ønsker, lytte til seg selv - stole på det og gjøre valg som fører i riktig retning. Hva skal til for at den enkelte skal glede seg til å gå på jobb, være motivert, jobbe mer hensiktsmessig og dermed gjøre en god jobb?

Overordnet mål: Bevisstgjøring av egne ønsker, behov og mål i forhold til egen yrkesrolle og jobbfremtid – for å ta eierskap og ansvar for egen utvikling og resultater.

Vi har vi fokus på:
• Hva er mine ønsker og behov - større klarhet i forhold til egne valg mht. yrkesrolle og jobbfremtid? Jfr. strukturen i Statens karriereprogram med 6 hovedretninger; Til siden, Der du er, Opp, Ned, Ut av jobben og Balanse i livet
• Hva er målet – konkretisere mål og beviset når målet er oppnådd?
• Hva er nå-situasjonen? Kartlegging av formal- og realkompetanse.
• Hvordan nå målet – om å forstå og ta ansvar for egen utvikling
• Hva er min jobbmotivasjon, hva engasjerer og inspirerer meg?
• Hva er mine styrker og hvordan vil jeg bruke mine ressurser til fremover?
• Bli bevisst egne verdier dvs. det som er viktigst for at jeg skal trives og gjøre en god jobb? Ta ansvar og eierskap til egne verdier slik at de blir et effektfullt kompass i livet
• Hva kan hindre meg? - Bli bevisst egne overbevisninger, holdninger og sannheter som stopper meg eller driver meg.
• Hvordan ha fokus på det jeg ønsker, fremfor det jeg ikke ønsker
• Hva gjør meg glad og gir meg energi?
• Hvordan selge meg selv – hvordan evt. skrive søknad/CV og hva er viktig i intervjuet?

Form: 1:1 coaching med bl.a. bevisstgjørende spørsmål, øvelser og oppgaver
Varighet: 8 ganger à 1,5 time over 3-4 mnd. Kan utvides ved behov. Gratis prøvetime.

Energicoaching

Stressmestring vil gjøre en forskjell i din bedrift!

Ønsker du og dine medarbeidere
• å ha en bedre kontroll over hverdagen, jobben og livet?
• å takle stress bedre som leder eller medarbeider?
• å bli tydeligere og lettere kunne sette grenser?
• å bli bedre på selvledelse og vite hva som egentlig er viktig?
• å kommuniserer bedre med deg selv og andre?
• å fokusere på hva som er viktig av mål og valg?
• å fokusere på det som motiverer og inspirerer?

Da vil stressmestring bidra til å finne de gode løsningene.
Coachen vil være din ”katalysator” som hjelper deg å finne ut hva som virkelig er viktig for deg for at du skal glede deg til å gå på jobb, trives med det du gjør og utføre en god jobb? Det handler om å få økt bevissthet om hva som er viktig for deg, lytte til deg selv -stole på det og gjøre valg som fører deg i riktig retning.

Overordnet mål:
Øke forståelse for hvordan ta kontroll og håndtere stress på en mer hensiktsmessig måte, både for seg selv og for omgivelsene. Oppnå økte ferdigheter i å håndtere hektiske hverdager og styre perioder med mye stress på en konstruktiv måte.

For å oppnå et godt resultat har vi fokus på:

• Hvordan vil jeg ha det?
-Ønsket situasjon
-Fokus på hva jeg ønsker – fremfor hva jeg ikke ønsker
-Konkrete mål og handlingsplan

• Nå-situasjon – Min opplevelse av hvor skoen trykker?
- Hvor kan jeg jobbe mer hensiktsmessig – kartlegge områder – få oversikt
-Hvor begynner jeg?
-Ytre og indre stress – bli bevisst hva stress er og eget reaksjonsmønster på stress.

• Hvordan kan jeg redusere stress og ta kontroll?
-Hva er hensiktsmessig kontroll for meg?
-Hvordan prioritere – om å ta valg
-Styrke evnen til å være løsningsfokusert
-Selvfølelse og selvrespekt
- Hva får jeg energi av og hva gjør meg glad?
-Selvledelse - ledelse av egen væremåte, ledelse av egne tanker og følelser, ledelse av indre belønning
-Bli mer tydelig og sette grenser?
-Fokus på det som er positivt – det jeg får til og de gode opplevelsene
- Hva kan evt. hindre meg og hvordan endre det?

• Hva er beviset og hvordan feire meg selv?


Form: 1:1 coaching med bl.a. bevisstgjørende spørsmål, øvelser og hjemmeoppgaver
Varighet: 8 ganger à 1,5 time over 3-4 mnd. Kan utvides ved behov. Gratis prøvetime.

Prestasjonscoaching

”Hvordan utvikle deg som selger og skape fremragende resultater for bedriften”

”Prestasjonscoaching handler også om å håndtere pressede situasjoner, få økt tilstedeværelse ifm foredrag / presentasjoner / møter”


Programmet baserer seg på 1:1 coaching med en av våre dyktige coacher som har utstrakt salgs/- ledelse og coachingerfaring. Programmet innebærer coaching, feedback, og observasjon over 4 mnd. Coachen vil legge opp en prosess som innebærer coaching og oppfølging hver 14. dag.

Hovedmålene med programmet er å:
• Prestere når det gjelder-mentalt fokus og tilstedeværelse
• Lære seg selvledelse
• Lære seg tilstandskontroll
• Lære å motivere seg selv
• Kommunisere effektivt på alle nivåer
• Mestre stress, uforutsigbarhet og samtidig holde fokus

Form: 1:1 coaching med bl.a. bevisstgjørende spørsmål, øvelser og hjemmeoppgaver
Varighet: 6 ganger à 1,5 time over 3-4 mnd. Kan utvides ved behov. Gratis prøvetime.

Teamcoaching

Teamcoaching dreier som om hvordan få teammedlemmene til å coache/hjelpe hverandre for å nå felles mål gjennom samspill og optimal kommunikasjon.

Coachen fungerer her som en fasilitator som tilrette legger forholdene slik at team-medlemmene er delaktige og tar ansvar for selve prosessen gjennom å lære å coache hverandre. Slik skapes det en arena for felles læring og utvikling som igjen bidrar til å bygge teamet og skape et felles fundament og gjennom dette oppnå teamets målsetninger.

Vi i CoachPartner har utstrakt erfaring med teamcoaching, og tilpasser teamcoaching til kundens behov, ønsker og målsetninger.

Undersøkelser viser at dersom lederen av teamet har en coachende tilnærming så bidrar det til at teamet blir mer effektivt og når teamets mål.

Hva kjennetegner suksessrike og effektive team?

En coachende tilnærming hos lederen er bl.a. en avgjørende faktor. Andre faktorer som må ligge til grunn er:

• Tillitt og respekt ift hverandre
• Åpen og ærlig kommunikasjon
• Forpliktelse/commitment overfor teamet (VI/inkludering)
• Ansvarliggjøring/stå til "regnskap" (JEG)
• Felles målfokus og målforståelse, det vil si felles forståelse av hva som skal nås, hvorfor de skal nå målet, hvordan målet skal nås og hva som er beviset

Teamcoaching brukes også som ledd i en lederutviklingsprosess, og metoden bygger på erfaringsbasert læring, hvor deltakerne lærer å coache hverandre til f.eks. å utvikle og integrere nye lederegenskaper og kommunikasjonsferdigheter.

Form: 4-6 Teamsamlinger over 1 dag over 4-6 mnd.

Vi jobber også med andre typer coaching, så ta kontakt så finner vi det som passer for deg og eller din bedrift.

CoachPartner
tilbyr:

• Utviklings-
  prosesser for   ledere, team og   medarbeidere

• Kulturbygging for    bedrifter

• Foredrag

• Workshop/kurs

• Coaching for
  individ og team


Kontaktinfo:
CoachPartner
Adresse:
Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar

tel. 90 95 35 35
E-mail


Påmelding Nyhetsbrev
Skriv inn din email:

CoachPartner, orgnr. NO987 621 095 MVA
Adresse: Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar
tel. 90 95 35 35
E-post
Om oss  |   Coaching/NLP  |  B2B Prosesser  | Foredrag | Workshop/Kurs |   Kontakt  |  Sitemap