coachpartner
Coachingområder

NLP-Pedagogikk og fundament

Hva er NLP?

Coaching som metodikk

Hva er coaching?

Etiske retningslinjer


Coaching som metodikk


Coaching– vår metodikk

Hva er coaching?
Coaching er en dynamisk, positiv og målrettet utviklingsprosess mellom coach og kunde/coachee.
Coaching fokuserer på nåsituasjonen, aktiv handling og fremtid.

Coaching er en metode som bidrar til at kunden/coacheen selv finner frem til sine egne behov og dermed selv eier løsningen. Fokuset er på kunden/coacheen, og Coachen fungerer som en katalysator og sparringspartner. Dette innebærer at kunden/coacheen selv handler aktivt og finner frem til egne ressurser for å nå sine mål.

Coaching bidrar til å muliggjøre ny læring, utvikling og   prestasjon.

Coaching benyttes kun til positive formål.

Coaching innebærer alltid å søke kundens/coacheens   beste.

Coaching er å muliggjøre ny læring, utvikling og prestasjoner. Coaching benyttes kun til positive formål. En coach skal alltid søke kundens beste. Coaching er ikke rådgivning, mentoring, terapi eller konsulenttjeneste.

Hvorfor bruke coaching som metodikk?
Coaching har til hensikt å skape større bevissthet i forhold til egne behov og verdier. Coaching bidrar til at kunden frigjør egne ressurser, forbedrer sine prestasjoner, utvikler egen livskvalitet og realisere de ønsker og mål som vedkommende har i jobb eller privat.

Hvordan jobber vi med coaching?
Coaching består av samtaler, øvelser og oppgaver. Måten coachen arbeider på, bl.a. gjennom å stille de riktige spørsmålene, vil utfordre kunden til å tenke på andre måter og finne nye muligheter. Coachingsamtalens innhold kan dekke temaer av både yrkesmessig, faglig og personlig art. Det er alltid kunden som bestemmer hvilke temaer som skal tas opp. Coachen vil hele tiden forsøke å utfordre slik at kunden får nye perspektiver og blir inspirert til å se flere sider og muligheter ved en situasjonen. Coachen sørger for at kunden er i en positiv prosess som gir konkrete positive resultater.

Partene i en coaching har et felles ansvar for at relasjonen dem imellom har den tillit, ærlighet, respekt og engasjement som skal til for å få et best mulig utbytte for kunden. Begge parter har ansvar for å yte sitt beste i arbeidet mot kundens ønskede resultater.

For å oppnå raskere og enda bedre resultater med coaching som metodikk, benyttes NLP Neuro Lingvistisk Programmering og Nevrosemantikk som verktøy og pedagogisk fundament.

Les mer om NLP her


CoachPartner
tilbyr:

• Utviklings-
  prosesser for   ledere, team og   medarbeidere

• Kulturbygging for    bedrifter

• Foredrag

• Workshop/kurs

• Coaching for
  individ og team


Kontaktinfo:
CoachPartner
Adresse:
Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar

tel. 90 95 35 35
E-mail


Påmelding Nyhetsbrev
Skriv inn din email:

CoachPartner, orgnr. NO987 621 095 MVA
Adresse: Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar
tel. 90 95 35 35
E-post
Om oss  |   Coaching/NLP  |  B2B Prosesser  | Foredrag | Workshop/Kurs |   Kontakt  |  Sitemap