coachpartner

Future Leadership

Helhetlig verdibasert ledelse

Teamutvikling

Kulturbygging

Coachende tilnærming for ledere

Kvinne og leder

Referanser


Helhetlig verdibasert ledelse


Helhetlig verdibasert ledelse – den nye Menneskelederen!

Fremtidens konkurransefortrinn
Dette er et skreddersydd program som involverer ledere og nøkkelpersoner i organisasjonen for å skape et konkurransefortrinn gjennom en fremtidsrettet ledelsestilnærming basert på verdier, helthetlig/globalt perspektiv og med de menneskelige ressursene i fokus.For hvem: Programmet er tilrettelagt for ledere og mellomledere som tenker helhetlig, nyskapende og globalt og som samtidig ønsker å bygge en verdibasert kultur i bedriften som gir ringvirkninger for medarbeiderne, bedriften, markedet og samfunnet generelt. Programmet er bygd opp etter en interaktiv modell og krever aktiv og involverende deltakelse fra alle parter.

Omfang: Programmet er prosessrelatert over 3-9 mnd. og inneholder 6-12 samlinger avhengig av bedriftens behov. Parallelt foregår det også 1:1 coaching for deltakerne for å forankre den nye ledelsestilnærmingen individuelt. Prosessen vil bli kontinuerlig evaluert og tilpasset det som er relevant for bedriften.

Temaer i programmet:

Status:
• Hva kjennetegner bedriftens ledelsesretning i dag? Hvilke utfordringer har bedriften ift ledelse og i organisasjonen? Hvem er dere? Hva står dere for?

Målfokus:
• Global ledelse og kulturbygging som konkurransefortrinn
• Hva innebærer Global ledelse og kulturbygging som konkurransefortrinn?
• Hva kjennetegner organisasjoner utøver denne ledelsestilnærmingen og har en verdibasert kultur i dag?

Fremtidsbilde:
• Hvem ønsker dere å være? Hva er unikt for dere og hva står dere for når dere har global ledelsestilnærming og et konkurransefortrinn i kulturen?

Muligheter:
• Hvordan bruke coaching som ledelsesverktøy for å bli en global/ fremtidsrettet leder?
• Hvilke konkrete resultater gir det bedriften å ha global/fremtidsrettet ledelse og en verdibasert kultur? Hvordan ta eierskap til denne ledelsesformen og sette den ut i praksis?

Verktøy:
• Hvordan implementere en verdibasert kultur når du er leder?
• Hvilke konkrete verdibaserte tiltak må gjennomføres i org.?
• Hvordan kontinuerlig holde fokus å utvikle konkurransefortrinnet?
• Hvordan evaluere og korrigere ledelsestilnærmingen og kulturen?
• Hvordan gjøre en forskjell som leder for dine medarbeidere, markedet og samfunnet?
• Hvordan etablere og iverktsette bedriftens filosofi ift samfunnsansvar lokalt og globalt?CoachPartner
tilbyr:

• Utviklings-
  prosesser for   ledere, team og   medarbeidere

• Kulturbygging for    bedrifter

• Foredrag

• Workshop/kurs

• Coaching for
  individ og team


Kontaktinfo:
CoachPartner
Adresse:
Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar

tel. 90 95 35 35
E-mail


Påmelding Nyhetsbrev
Skriv inn din email:

CoachPartner, orgnr. NO987 621 095 MVA
Adresse: Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar
tel. 90 95 35 35
E-post
Om oss  |   Coaching/NLP  |  B2B Prosesser  | Foredrag | Workshop/Kurs |   Kontakt  |  Sitemap