coachpartner

Future Leadership

Helhetlig verdibasert ledelse

Teamutvikling

Kulturbygging

Coachende tilnærming for ledere

Kvinne og leder

Referanser


Teamutvikling- formelen for langsiktige resultater


Velfungerende team skaper fremragende bedriftskulturer og anses for å være dagens og fremtidens konkurransefortrinn!

Det å bidra på en profesjonell måte til at team lykkes er en av hovedfokusområdene til CoachPartner. Vi har et brennende engasjement ift teamutvikling, nettopp fordi vi har erfart hvilke positive resultater dette har for bedriftens vekst og bunnlinje. Programmet handler om å skape en teamidentitet vha verdier, som danner grunnlaget for å nå teamets og bedriftens mål.CoachPartner har allsidig og omfattende kompetanse og erfaring fra teamarbeid og kulturbygging gjennom prosessutvikling og ledelse av team, dvs både som Coacher og prosessveiledere. Våre egene erfaringer/kompetanse og kundens behov settes alltid sammen til et skreddersydd utviklingsprogram som tilfredstiller kundens krav, utfordringer og ambisjoner.

Vi jobber etter følgende grunnprinsipper i teamutvikling og kulturbyggingsprosesser:

• Avdekke hensikten/meningen og målet med og for teamet
• Kartlegge NÅ-situasjonen. Hva er status? Hvor står vi? Hvor vil vi og hvordan kommer vi dit?
• Etablering av felles verdigrunnlag som felles motivasjonsdriver
• Kjøreregler ift samspill og kommunikasjon
• Forankring av felles mål og hva som skal til for å nå målet?
• Roller, ansvar og forventninger til hverandre i teamet
• Virkemidler for teambuilding og felleskapsprinsipper
• Bevis/ og evalueringsverktøy
• Veien videre –vedlikehold og styrking av teamkulturen

Rekkefølgen vil variere mht hva som umiddlebart er viktigst å ta tak i for teamet, og vil bli skreddersydd helt etter kundens ønsker, krav og målsetninger.

Dette kjennetegner våre prosesser:
• Inspirasjon, humor og latter
• Utfordringer og bryting av barrierer
• Ansvarlighet og aktiv deltagelse
• Ærlighet og åpenhet
• Praktiske verktøy som settes ut i handling
• Respektfull og tydelig dialogCoachPartner
tilbyr:

• Utviklings-
  prosesser for   ledere, team og   medarbeidere

• Kulturbygging for    bedrifter

• Foredrag

• Workshop/kurs

• Coaching for
  individ og team


Kontaktinfo:
CoachPartner
Adresse:
Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar

tel. 90 95 35 35
E-mail


Påmelding Nyhetsbrev
Skriv inn din email:

CoachPartner, orgnr. NO987 621 095 MVA
Adresse: Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar
tel. 90 95 35 35
E-post
Om oss  |   Coaching/NLP  |  B2B Prosesser  | Foredrag | Workshop/Kurs |   Kontakt  |  Sitemap