coachpartner

Future Leadership

Helhetlig verdibasert ledelse

Teamutvikling

Kulturbygging

Coachende tilnærming for ledere

Kvinne og leder

Referanser


KVINNER – ta plass som leder!
- for deg som er, eller vil være leder

Skreddersydd lederutviklingsprosess for bedrifter som satser på kvinner i lederstillinger!

Vi tilbyr en bedriftsintern lederutviklingsprosess som skreddersys i samarbeid med bedrifter som fremmer kvinner i ledende stillinger. Utviklingsprogrammet går over 3-6 måneder med fellessamlinger, i tillegg til individuell ledercoaching og oppfølging.

Kvinner i ledende stillinger skaper nytenkning og utvikling - det gir gode resultater!
Det har i lengre tid vært fokus på at det er stort behov for flere kvinner i ledende stillinger. Vår erfaring er at med økt antall kvinner som ledere, vil bedriftene oppnå større mangfold, fleksibilitet, nytenkning og fremtidsrettet ledelse – som igjen skaper utvikling og gode resultater.

For å rekruttere nye kvinnelige ledere og beholde de som bedriften har, er det viktig for bedriften å tilrettelegge slik at det er attraktivt for kvinner å søke. Det er derfor viktig med oppfølging, aksept for å utøve både sin feminine og maskuline lederstil, drøfte muligheter og valg knyttet til egen lederkarriere og å få støtte gjennom coach, mentor og gode rollemodeller.

Å lykkes som leder - dypdykk i egen lederrolle
Vi bidrar til at kvinner lykkes som ledere gjennom å finne sin egen lederstil og stole på seg selv. Gjennom dypdykk i egen lederrolle vil deltakerne etter gjennomført program takle utfordringer som leder, i privatliv og familiesituasjon på en mer hensiktsmessig måte - og vil derfor lettere skape gode resultater og lykkes som ledere.

I lederutviklingsprosessen jobber vi med:

  1. Fremtidens lederskap
  2. Motivasjon og drivkraften for å være leder.
  3. Bevisstgjøring av feminine og maskuline lederegenskaper.
  4. Sterke og svake sider – ressurser og hindringer.
  5. Ansvar og eierskap for egen utvikling og resultater.
  6. Tydelig og god kommunikasjon som forutsetning for å nå mål og lykkes.
  7. Personlig og faglig utvikling
  8. Hva skal til for å bli den lederen du vil være og hvordan løse evt. hindringer?
  9. Bevis og feiring i forhold til å nå målet.

Vi bidrar med veiledning og skreddersydde lederutviklingsprosesser slik at bedrifter tiltrekker seg og beholder kvinnelige ledere.


CoachPartner
tilbyr:

• Utviklings-
  prosesser for   ledere, team og   medarbeidere

• Kulturbygging for    bedrifter

• Foredrag

• Workshop/kurs

• Coaching for
  individ og team


Kontaktinfo:
CoachPartner
Adresse:
Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar

tel. 90 95 35 35
E-mail


Påmelding Nyhetsbrev
Skriv inn din email:

CoachPartner, orgnr. NO987 621 095 MVA
Adresse: Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar
tel. 90 95 35 35
E-post
Om oss  |   Coaching/NLP  |  B2B Prosesser  | Foredrag | Workshop/Kurs |   Kontakt  |  Sitemap