coachpartner

Future Leadership

Helhetlig verdibasert ledelse

Teamutvikling

Kulturbygging

Coachende tilnærming for ledere

Kvinne og leder

Referanser


Kulturbyggingsprogram- fremtidens konkurransfortrinn!


Velfungerende og fremragende bedriftskulturer er dagens og fremtidens konkurransefortrinn!

Det å bidra på en profesjonell måte til å bygge langsiktige og bærekraftige  bedriftskulturer er et av hovedfokusområdene til CoachPartner. Vi har et brennende engasjement ift kulturbyggingsprosesser, nettopp fordi vi har erfart hvilke positive resultater dette har for bedriftens vekst og bunnlinje. Dette handler om identitet og verdier, som danner grunnlaget for å nå bedriftens mål.

I dagens marked kan de fleste produktur/tjenester kopieres;- det som er unikt i virksomhetene og som ikke kan kopieres er bedriftskulturen og dvs de menneskene som lever denne bedriftskulturen. Disse lederne og medarbeiderne identifiserer seg med bedriften og står for de samme verdiene som bedriften gjør. ”De vet HVEM de er og HVA de står for, og dette frigjør en enorm felles kraft og energi i organisasjonen for å lykkes med bedriftens mål!

CoachPartner har allsidig og omfattende kompetanse og erfaring fra teamarbeid og kulturbygging gjennom prosessutvikling og ledelse av team, dvs både som Coacher og prosessveiledere. Våre egene erfaringer/kompetanse og kundens behov settes alltid sammen til et skreddersydd utviklingsprogram som tilfredstiller kundens krav, utfordringer og ambisjoner.

Vi jobber etter følgende grunnprinsipper i kulturbyggingsprosesser:

• Avdekke hensikten/meningen og målet med kulturbyggingsprosessen
• Kartlegge NÅ-situasjonen. Hva er status? Hvor står vi? Hvor vil vi og hvordan kommer vi dit?
• Etablering av felles verdigrunnlag som felles motivasjonsdriver
• Etablering av felles omdømme-verdier (eksternt verdigrunnlag)
• Kjøreregler ift samspill og kommunikasjon
• Forankring av felles mål og hva som skal til for å nå målet?
• Virkemidler for teambuilding og felleskapsprinsipper
• Bevis/ og evalueringsverktøy
• Veien videre –vedlikehold og styrking av kulturen

Rekkefølgen vil variere mht hva som umiddlebart er viktigst å ta tak i for kulturbyggingsprosessen, og vil bli skreddersydd helt etter kundens ønsker, krav og målsetninger.

Dette kjennetegner våre prosesser:
• Inspirasjon, humor og latter
• Utfordringer og bryting av barrierer
• Ansvarlighet og aktiv deltagelse
• Ærlighet og åpenhet
• Praktiske verktøy som settes ut i handling
• Respektfull og tydelig dialog

CoachPartner
tilbyr:

• Utviklings-
  prosesser for   ledere, team og   medarbeidere

• Kulturbygging for    bedrifter

• Foredrag

• Workshop/kurs

• Coaching for
  individ og team


Kontaktinfo:
CoachPartner
Adresse:
Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar

tel. 90 95 35 35
E-mail


Påmelding Nyhetsbrev
Skriv inn din email:

CoachPartner, orgnr. NO987 621 095 MVA
Adresse: Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar
tel. 90 95 35 35
E-post
Om oss  |   Coaching/NLP  |  B2B Prosesser  | Foredrag | Workshop/Kurs |   Kontakt  |  Sitemap