coachpartner

Future Leadership

Helhetlig verdibasert ledelse

Teamutvikling

Kulturbygging

Coachende tilnærming for ledere

Kvinne og leder

Referanser


Future Leadership


”Future leadership”- skreddersydd lederutviklingsprogram for fremtidens ledere

”Future leadership” - inneholder grunnelementene i det å takle fremtidens utfordringer som leder og er bygd på ”The Study of Excellence” (NLP).Programmet har hovedfokus på dine menneskelige drivkrefter i lederrollen og hvordan du i praksis bruker disse til å utvikle din lederstil. Vi vektlegger forankring i ditt verdigrunnlag for å skape indre motivasjon, som igjen danner grunnlaget for din identitet som leder. Utviklingsprogrammet er praktisk rettet gjennom trening i kraftfulle kommunikasjonsverktøy og coachingteknikker. Dette gir deg som leder et solid fundament til å møte dagens og fremtidens utfordringer. Gjennom hele programmet vil du få smakebiter fra våre fordypningsprogram som for eksempel ”Helhetlig verdibasert ledelse og Teamutvikling-formelen for langsiktige resultater”.

Med dette lederutviklingsprogrammet vil du få et solid fundament som støtter ditt verdigrunnlag, trosfundament og integritet i din lederrolle. Det gjør deg tydeligere og tryggere som leder og gjør deg godt rustet til å møte nåtidens og fremtidens utfordringer.

  • Programmet er praktisk rettet og gjennomføres bedriftsinternt.
  • CoachPartner leverer rammeverket for utviklingsprogrammet og skreddersyr så programmet i samsvar med kundens behov og ledelsesutfordringer.
  • Programmets omfang/antall samlinger kan utvides etter avtale og behov.

Lederutviklingsprogrammet vil danne grunnlaget for en fremragende lederatferd og resultatoppnåelse.

Målgruppe:  
Ledere, på alle nivå innen privat og offentlig virksomhet, som vil utvikle en fremtidsrettet ledelsestilnærming bygd på ”The study of Excellence” (NLP - Nevro Lingvistisk Programmering) og coaching som ledelsesverktøy.

Del 1: ”Deg som leder”: Identitet, indre motivasjon, kommunikasjon, coachende tilnærming og coachingverktøy

Dette er plattformen i lederutviklingsprogrammet som gir deg grunnleggende trygghet og troverdighet i din lederrolle. Programmet har stor grad av fleksibilitet og vil ta utgangspunkt i de ledelsesutfordringer som bedriften har i dag og med tanke på fremtiden. Programmet består av 3 samlinger (3 x 2 dg totalt 6 dager) samt 4 parallelle 1:1 coachinger med egen Ledercoach. Programmet er likevel så fleksibelt at omfang/antall samlinger kan utvides etter avtale og behov.

Temaer for samlingene er:

  • ”Deg som leder” – hvem er du som leder og hva skaper din indre motivasjon?
  • Verdiforankring - etablering av dine verdier som drivkraft for å motivere deg selv og forstå dine medarbeidere
  • Varige resultater
  • Selvledelse og superledelse - hvordan leder du deg selv for å lede andre?
  • Kommunikasjon/feedback - kraftfulle verktøy for kraftfulle resultater
  • Coacnde tilnærming og teknikker for målsetning og medarbeiderutvikling
  • Fremtidens lederskap – ”oppskrift for fremragende ledelse”

La COACHPARTNER bidra til at du som leder og din bedrift finner deres unike ressurser, styrker og talenter.

 

Del 2: ”Deg som fremtidens leder”: Fra visjon til handling, ”Good to great”- strategier for fremragende lederskap og coachingsverktøy for teamutvikling

I del 2 har vi fokus på hvordan du som leder får satt bedriftens visjon ut i handling ved å bruke den som verktøy til å motivere medarbeiderne til å nå felles visjon og mål. Vi belyser hva fremtidens lederskap innebærer, basert på ”The Study of Excellence”(NLP) og hvordan du kan utvikle og ta i bruk disse ferdighetene. Vi fordyper oss i fremragende strategier, metaprogrammer, støttende overbevisninger, coaching og coachingverktøy for utviking av team og medarbeidere.

Programmet består av 3 samlinger (3 x 2 dg totalt 6 dager) samt 4 parallelle 1:1 coachinger med egen Ledercoach. På del 2. i jobber vi konkret med videreføringen av del 1. Programmet er  fleksibelt mht omfang/antall samlinger og kan utvides etter avtale og behov.

La COACHPARTNER bidra til at du og din bedrift finner deres unike ressurser, styrker og talenter.

 

CoachPartner
tilbyr:

• Utviklings-
  prosesser for   ledere, team og   medarbeidere

• Kulturbygging for    bedrifter

• Foredrag

• Workshop/kurs

• Coaching for
  individ og team


Kontaktinfo:
CoachPartner
Adresse:
Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar

tel. 90 95 35 35
E-mail


Påmelding Nyhetsbrev
Skriv inn din email:

CoachPartner, orgnr. NO987 621 095 MVA
Adresse: Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar
tel. 90 95 35 35
E-post
Om oss  |   Coaching/NLP  |  B2B Prosesser  | Foredrag | Workshop/Kurs |   Kontakt  |  Sitemap