coachpartner

Future Leadership

Helhetlig verdibasert ledelse

Teamutvikling

Kulturbygging

Coachende tilnærming for ledere

Kvinne og leder

Referanser


Coachende tilnærming for ledere


Coachende tilnærming for ledere

Coaching som konkurransefortrinn – om å bringe det beste ut av hver enkelt

Formålet med programmet er å gi en grunnleggende forståelse av hva en coachende tilnærming innebærer, og hvordan du som leder kan bruke effektive coachingverktøy i ledelse av dine medarbeidere. Programmet er praktisk rettet og vil i tillegg belyse sentrale begreper, verdier og spilleregler som ligger til grunn for en coachende tilnærming.Grunnelementene i en coachende tilnærming handler om selvledelse og superledelse, dvs hvordan du som leder leder deg selv ved hjelp av effektive og positive kommunikasjonsverktøy og hvordan du kommuniserer effektivt for å lede dine medarbeidere.

Programmet tar videre utgangspunkt i at en coachende tilnærming praktiseres gjennom en bevisst holding til egen integritet, tankesett, være- og handlemåte, som bidrar til medarbeidertrivsel og effektivitet.

En coachende tilnærming passer for ledere på alle nivåer i organisasjonen alt fra toppledelse, HR, salg, prosjekt, mm. Programmet skreddersys i henhold til bedriftens virkelighet og relevans, men inneholder en del grunnelementer som beskrevet nedenfor.

Eksempel på innhold i programmet:

Dag 1: Coachende tilnærming for deg som leder

• Hva er coaching – og hva det ikke er?
• Hva innebærer en coachende tilnærming og væremåte?
• Hva kan coaching tilføre deg som leder?
• Hvem er du som leder, og hvordan ønsker du å være?
• Verdier, roller og ansvarsfordeling i en coachende tilnærming
• Teknikker for å jobbe kontinuerlig med egen motivasjon og utvikling
• Coaching av individ versus coaching av team


Dag 2 og 3: Kommunikasjon, selvledelse og superledelse

• Hvordan lese og forstå ulike mennesketyper og deres virkelighetsforståelse?
• Hvordan skape tillit i samtalen med bevissthet om egne reaksjonsmønstre?
• Hvordan bruke coachingferdigheter til å forbedre ditt kommunikasjonsmønster?
• Aktiv lytting – hvordan komme forbi forutbestemte oppfatninger?
• Kunsten å være tydelig og konstruktiv i dine tilbakemeldinger
• Hvordan kommunisere forventninger på en engasjerende og tydelig måte
• Å snakke om og realisere en hensiktsmessig ansvarsfordeling
• Lær kunsten å gi konstruktive tilbakemeldinger


Dag 4: Motivasjon, målfokus og praksis

Hvordan finne motivasjonen til dine medarbeidere for å nå felles målsetninger?

• Hva motiverer dine medarbeidere?
• Hvordan etterleve verdier og inspirere medarbeidere?
• Hvordan utvikle og skape rom for læring og vekst hos dine medarbeidere?
• Hvordan se og verdsette dine medarbeideres styrker og talenter?
• ”Walk the talk” – hvordan være en rollemodell for dine medarbeidere?

Hvordan jobbe med felles målfokus?

• Hvordan sette konkrete mål i samspill med medarbeiderne og nå de?
• Hvordan ta eierskap til bedriftens mål?
• Prioriteringsverktøy – hva er mest og minst viktig?
• Eierskap til egne beslutninger – ansvarliggjøring av meg?
• Måloppnåelse - hva er beviset og hvordan feire?


Dette sitter du som leder igjen med etter gjennomført program:

• Ny kunnskap om coaching og coachende tilnærming
• Relevante praktiske ledelsesverktøy
• Ansvarlighet og eierskap om egen rolle og motivasjon
• Bevisstgjøring om egen kommunikasjon og kommunikasjonsverktøy for superledelse
• Metoder for å motivere og utvikle medarbeidere til å nå felles mål
• Oppfølgings- og prioriteringsverktøy for måloppnåelse

Ved hjelp av en coachende tilnærming dannes grunnlaget for å skape bedriftens konkurransefortrinn, og medarbeider trivsel og effektivitet.

Omfang: Fra 3-6 dager over en 4-6 mnd periode samt parallell 1:1 coaching x 3


CoachPartner
tilbyr:

• Utviklings-
  prosesser for   ledere, team og   medarbeidere

• Kulturbygging for    bedrifter

• Foredrag

• Workshop/kurs

• Coaching for
  individ og team


Kontaktinfo:
CoachPartner
Adresse:
Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar

tel. 90 95 35 35
E-mail


Påmelding Nyhetsbrev
Skriv inn din email:

CoachPartner, orgnr. NO987 621 095 MVA
Adresse: Ringstabekkveien 84 B, 1358 Jar
tel. 90 95 35 35
E-post
Om oss  |   Coaching/NLP  |  B2B Prosesser  | Foredrag | Workshop/Kurs |   Kontakt  |  Sitemap